Centar za politike i upravljanje (CPU) je think tank osnovan 2009. godine u Sarajevu sa ciljem da podržava održive razvojne procese u Bosni i Hercegovini stvarajući i zagovarajući napredne ekonomske i socijalne razvojne politike, evropske integracije i reformu javne uprave. Naša misija je da sprovodimo visokokvalitetna, nezavisna istraživanja i da na osnovu tih istraživanja kreiramo inovativne i praktične preporuke za vladine institucije. Svojim djelovanjem nastojimo doprinijeti boljem razumijevanju između vlasti i građana i ponuditi rješenja za trenutne socio-ekonomske izazove u državi.

CPU se oslanja na neovisnost i kvalitet svojih interdisciplinarnih istraživača u izradi neideoloških analiza i pružanju podrške u procesu donošenja i sprovedbe kompetentnih odluka.

 

Za više informacija posjetite www.cpu.org.ba

{

}