NAZIV PROJEKTA: Kampanja zagovaranja – Jednakost, pravednost i inkluzivnost obrazovnih sistema u BiH

Glavni cilj projekta je proširivanje razmatranja potrebnih reformi obrazovnih sistema u BiH kako bi donosioci odluku usvojili mjere koje će, uz reformu kurikuluma, voditi povećanju uspješnosti i pravednosti obrazovanja i efikasnijem korištenju ulaganja u obrazovanje. 

 

Centar za politike i upravljanje želi povećati razumijevanje donosioca odluka da će promjene u politikama obrazovanja i usvajanje mjera usmjerenih na unapređenje ključnih faktora kvalitetnog i pravednog obrazovanja povećati postignuća učenika iz BiH generalno kao i na međunarodnim testiranjima i voditi mnogo efikasnijem korištenju raspoloživih ljudskih i finansijskih resursa. Pored donosioca odluka, kampanja zagovaranja će biti usmjerena i na druge značajne subjekte koje mogu doprinijeti definisanju kvalitetnih novih mjera i njihovoj implementaciji. Ovi subjekti uključuju profesionalnu i akademsku zajednicu, organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije. Poseban dio kampanje će biti zagovaranje novih mjera u široj javnosti i među roditeljima jer reforme obrazovnih sistema zahtijevaju i prihvatanje i aktivno uključivaje svih aktera procesa obrazovanja djece.

 

Centar za politike i upravljanje će u sklopu ovog projekta započeti podcast emisiju „Educast“ u kojoj će u redovnim terminima naši članovi i saradnici sa gostima razgovarati na brojne teme vezane za javne politike koje utiču na kvalitet obrazovanja, te kako isti utiče na ekonomski i razvoj ljudskog kapitala u zemlji. 

Ovaj projekat je podržao Fond otvoreno društvo BiH

Trajanje projekta: 1.10.2020. – 31.1.2021.

{

}