Prema metodologiji PISA istraživanja, sistem je pravedniji ako je prosječno postignuće učenika iznad OECD prosjeka, a veza između socio-ekonomskog statusa i postignuća u čitanju slabija od OECD prosjeka. Shodno ovom pokazatelju, 11 zemalja možemo prepoznati kao zemlje sa pravednim sistemom obrazovanja. Naprimjer, Estonija ima prosječna postignuća učenika u čitanju za 36 bodova bolja od OECD prosjeka, a procenat varijance u postignućima u čitanju koji se može objasniti ESCS indeksom manji je od procenta za OECD zemlje (6,2% naprema 12,0%) što govori o pravednom sistemu obrazovanja.

Na drugoj strani, Njemačka ima za 11 bodova bolja postignuća u čitanju od prosjeka OECD zemalja, ali je procenat varijance u postignućima u čitanju koji se može objasniti ESCS indeksom veći od prosjeka za OECD zemlje (17,2 naprema 12,0), što sugerira manju pravednost obrazovnog sistema. BiH ima daleko slabija prosječna postignuća učenika u čitanju od prosjeka OECD zemalja. Razlika iznosi 84 boda.

Procenat varijance u postignućima u čitanju koji se može objasniti ESCS indeksom za BiH daleko je manji nego što je za OECD zemlje u prosjeku (7,3 prema 12,0), ali niska postignuća učenika ne daju osnovu za zaključak da je naš sistem obrazovanja pravedan. Ako bismo poređenje ograničili na zemlje regiona koje također ostvaruju postignuća ispod OECD prosjeka, onda bismo mogli ocijeniti da je, prema ovom pokazatelju, obrazovni sistem u BiH manje pravedan od sistema u Crnoj Gori i pravedniji od sistema u Sjevernoj Makedoniji.

Ako bismo pravednost obrazovnog sistema ocjenjivali na bazi razlike u prosječnim bodovima (u čitanju) koje postižu učenici povoljnog socio-ekonomskog statusa (učenici četvrtog kvartila ESC statusa) i bodova koje ostvaruju učenici u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju (prvi kvartil ESC statusa), također bismo mogli zaključiti da je sistem obrazovanja u BiH pravedniji nego što je to slučaj u zemljama OECD u prosjeku. Naime, ova razlika u BIH iznosi 58 bodova, a u OECD 89 bodova. I u svim zemljama regiona, izuzev Crne Gore, ova razlika je veća nego u BiH

{

}