Kao i u slučaju segregacije (garfikon 5.8.), i kod svih tipova akademske otpornosti uočava se veza između urbanosti škola i visine akademske otpornosti, odnosno pravednosti sistema obrazovanja. Značajna je razlika između akademske otpornosti učenika iz ruralnih škola (do 3.000 stanovnika) i škola iz velikih mjesta (preko 100.000 stanovnika), dok je akademska otpornost učenika iz malih mjesta (3.000 do 15.000 stanovnika) i nešto većih mjesta (15.000 do 100.000) približno ista i veća je od akademske otpornosti učenika iz ruralnih mjesta i manja od akademske otpornosti učenika iz velikih mjesta. Kada je riječ o nacionalnoj otpornosti (grafikon 5.31) samo 9% učenika iz prvog ESC kvartila iz ruralnih škola postiže uspjeh u četvrtom kvartilu postignuća, dok je taj procenat za učenike iz škola lociranih u velikim mjestima 20%.

Kod međunarodne otpornosti (grafikon 5.32.) razlika je također velika: samo 3% učenika iz prvog kvartila ESC statusa iz ruralnih škola postiže rezultateu četvrtom kvartilu uspjeha, a taj procenat za učenike iz škola lociranih u velikim mjestima iznosi 12%.

Samo jedan učenik iz prvog kvartila ESC statusa iz ruralnih škola u BiH je postigao osnovne vještine, odnosno 0,7%  ovih učenika (grafikon 5.33.), dok je 8 takvih učenika (ili 3,36%) iz škola lociranih u velikim mjestima postiglo osnovne vještine.{

}