Distribucija postignuća testiranih18 učenika na nivou entiteta i distrikta, prikazana grafikonom 3.3, pokazuje da na osnovu rezultata testiranih učenika Brčko Distrikt prednjači u rezultatima iz svih triju oblasti u odnosu na Federaciju BiH i Republiku Sprsku. U čitanju Brčko Distrikt ima najmanji procenat postignuća testiranih učenika ispod razine 1a, te veći procenat učenika na razini 3, preciznije 20,21%, u odnosu na Federaciju BiH i Republiku Srpsku gdje ovaj procenat iznosi nešto više od 13% za oba entiteta

Međutim, i u Brčko Distriktu, pa tako i u oba entiteta Bosne i Hercegovine, dominantna razina učeničkih postignuća u čitanju je razina 1a, koju je doseglo oko 34% testiranih učenika u Brčko Distriktu, i oko 33% posto testiranih učenika i u Federaciji BiH i u Republici Sprskoj. S druge strane, u matematici i prirodnim naukama, procenat testiranih učenika koji su dosegli razinu 2 premašuje procenat testiranih učenika koji su dosegli razinu 1a, po čemu Brčko Distrikt ponovno prednjači u usporedbi sa entitetima. Jedino je u matematici procenat testiranih učenika koji su postigli razinu 4 nešto veći u Republici Srpskoj nego u Brčko Distriktu, ali su testirani učenici Brčko Distrikta ostvarili najbolji prosječan uspjeh (420,6) u sve tri oblasti, dok je najlošiji prosječan uspjeh ostvaren u Federaciji BiH (400). Očigledno je da Brčko Distrikt, u usporedbi sa dva entiteta, ima najveći procenat testiranih učenika koji su postigli minimalnu razinu uspješnosti (razinu 2) u sve tri oblasti, odnosno 32,64% u čitanju, 30,05% u matematici i 35,75% u prirodnim naukama

{

}