Na nivou kantona i regija, kako prikazuje grafikon 3.4, najviši median u čitanju i prirodnim naukama ima Posavski kanton, dok su u matematici najbolji rezultati testiranih učenika ostvareni u Regiji Hercegovina. Relativno visoke rezultate u čitanju postižu i Kanton Sarajevo, Kanton 10 i Brčko Distrikt, dok su u matematici bolje rezultate postigle 3 regije u Republici Srpskoj: Regija sarajevsko-romanijska, Regija Bijeljina i Regija Doboj. Brčko Distrikt zajedno sa Regijom Bijeljina i Kantonom 10 također prednjači u prirodnim naukama u odnosu na ostale kantone i regije.

Najslabiji rezultati iz čitanja postignuti su u Regiji Prijedor, dok je Unsko-sanski kanton najslabiji i u matematici i u prirodnim naukama. U većini kantona procenat testiranih učenika koji ne postižu minimalnu razinu uspješnosti je veći od 50%. Kada je riječ o oblasti čitanja, taj procenat testiranih učenika iznosi oko 63% u Unsko-sanskom kantonu, odnosno oko 62% posto u Srednjobosanskom kantonu. Oko 69% testiranih učenika Unsko-sanskog kantona ne doseže minimalnu razinu uspješnosti u matematici. Zanimljivo je za primijetiti da u Regiji Bijeljina, gdje imamo treći po redu najviši median u prirodnim naukama, istovremeno postoji najveći procenat testiranih učenika – oko 68% - koji ne dosežu minimalnu razinu uspješnosti (razinu 2) u ovoj oblasti. Grafikon 3.5. predstavlja prosječna postignuća u sve tri oblasti po kantonima i regijama. Primjećujemo da sve regije u Republici Srpskoj postižu značajno bolje rezultate u matematici nego u drugim dvjema oblastima, dok u Federaciji BiH tek četiri kantona (Kanton 10, Zapadno-hercegovački, Bosansko-podrinjski i Srednjobosanski) od njih ukupno deset bilježe sličan trend, no čak ni u njima razlika u postignućima testiranih učenika iz matematike nije značajno veća nego u čitanju i prirodnim naukama. Postignuća u Kantonu Sarajevo dosta su bolja u čitanju nego u matematici i prirodnim naukama, što vrijedi za Zeničko-dobojski, Unsko-sanski, Posavski, Hercegovačko-neretvanski i Tuzlanski kanton, dok je u Brčko Distriktu razina postignuća gotovo jednaka u čitanju i matematici, ali značajno opada kada je riječ o prirodnim naukama.

{

}