Tri osnovna faktora uspješnosti svakog sistema obrazovanja su kvalitet nastavnog osoblja, kvalitet materijalnih i nastavnih resursa te finansijska sredstva uložena u obrazovanje. Analize u prethodnim poglavljima su pokazale da u slučaju BiH veliki značaj za postignuća učenika ima ekonomsko-socijalni status učenika – ESC status – i ovo možemo smatrati posrednim dokazom da gore navedeni faktori uspješnosti obrazovanja u BiH ne doprinose u dovoljnoj mjeri postignućima učenika


U prethodnim poglavljima smo analizirali neke karakteristike nastavnog osoblja i škola kao faktora kvaliteta obrazovanja. U ovom poglavlju ćemo analizirati visinu i adekvatnost ulaganja u osnovno obrazovanje u BiH, efektivnost tih ulaganja odnosno njihov doprinos ostvarenju cilja kvalitetnog i pravednog obrazovanja, te efikasnost ulaganja odnosno odnos ulaganja i broja učenika osnovnih škola u BiH.

{

}