Pored visine ulaganja postoji određeni utjecaj i izvora finansiranja na postignuća učenika odnosno na kvalitet obrazovanja. Grafikon 7.5. opravdava zaključak da su bolja postignuća učenika u školama kod kojih je niže učešće države u finansiranju obrazovanja nego u zemljama u kojima je to učešće više (slika lijevo na grafikonu). Na isti zaključak upućuje i slika desno na istom grafikonu. Učenici iz zemalja u kojima je učešće privatnih škola veće ostvaruju bolja postignuća. Informacije o učešću četiri izvora finansiranja osnovnog obrazovanja (država, roditelji, donacije i drugo) za zemlje regiona prezentirane su na grafikonu 7.6. Redoslijed zemalja s lijeva na desno odgovara prosječnim postignućima učenika iz zemalja regiona. Uočava se da u zemljama čiji učenici ostvaruju bolja postignuća državna sredstva manje učestvuju u ukupnom finansiranju osnovnog obrazovanja.

Podaci prezentirani u Tabeli 7.1. još jasnije pokazuju ovu tendenciju. Mada bi podaci o prosječnoj strukturi izvora finansiranja za sve škole iz određene zemlje (podaci u donjojtabeli 7.1.) mogli voditi zaključku da ne postoji pravilo u pogledu veze između izvora finansiranja i postignuća učenika, podaci prezentirani u donjoj tabeli ukazuju na postojanje takve veze. Naime, u donjoj tabeli je prezentirana struktura izvora finansiranja za 50% škola iz svake zemlje i očigledno je da je učešće države kao finansijera obrazovanja veće u zemljama sa nižim postignućim učenika bez izuzetka.

 

{

}