Ako posmatramo entitete u BiH i Brčko Distrikt (Grafikon 7.7.), uočavamo da je prosječan uspjeh učenika u sve tri oblasti zajedno bolji u onim teritorijalnim jedinicama koje imaju i veća kumulativna ulaganja po učeniku u devetogodišnjem periodu (2009-2017). Ipak, razlika u postignućima je daleko manja nego razlika u kumulativnim ulaganjima. Tako su postignuća učenika u Brčko Distriktu za 5% veća nego dostignuća učenika u FBiH, ali su kumulativna ulaganja po učeniku čak za 50% veća u Brčko Distriktu nego u FBiH. Ovo opravdava zaključak da veća ulaganja ne moraju rezultirati proporcionalnim povećanjem kvaliteta obrazovanja.

Odnos postignuća učenika i kumulativnih ulaganja po učeniku u devetogodišnjem periodu možemo analizirati samo za kanton), jer ne raspolažemo podacima za ulaganja u regijama RS-a. Uočavamo značajnu vezu ovih varijabli uz koeficijent korelacije od 0,582 pri čemu 54% promjena u postignućima učenika možemo objasniti povećanjem kumulativnih ulaganja po učeniku. Pet kantona sa najnižim kumulativnim ulaganjima su ujedno i kantoni sa najnižim postignućima učenika. Ovaj grafikon također ukazuje na relativno dobru efektivnost ulaganja u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, te nisku efektivnost ulaganja u Bosansko-podrinjskom kantonu.

{

}