U BiH postoji dugoročna tendencija smanjenja broja učenika, škola i odjeljenja u osnovnom obrazovanju uz izuzetno malo smanjenje broja nastavnika. U desetogodišnjem periodu od 2009. do 2018. godini broj učenika u osnovnom obrazovanju u BiH je smanjen za 19%, a broj nastavnika za 1%, škola za 5% i odjeljenja za 10%. Najveće smanjenje broja učenika je zabilježeno U FBiH (-21)%, broja nastavnika u Brčko Distriktu (-10%), broja škola u RS (-9%), a broja odjeljenja podjednako u FBiH i RS (-10%). Kao rezultat ovih trendova došlo je do bitnih promjena u osnovnim indikatorima efikasnosti korištenja resursa u osnovnom obrazovanju: veličina odjeljenja je smanjena za 11% u BiH, i to najviše u Brčko Distriktu (-13%), broj učenika na jednog nastavnika je smanjen za 18%, najviše u FBiH (-20%), a veličina škola za 15%, najviše u Brčko Distriktu (-19%). Vrijednost indikatora efikasnosti u 2018. godini za BiH, entitete i Brčko Distrikt prezentirana je na sljedećem grafikonu. Jedina bitna razlika među administrativnim jedinicama je u pogledu veličine škola, gdje su škole u RS za više od 30 učenika manje nego škole u FBiH i RS.

 

{

}