Štampa

 

Podaci o promjenama u broju učenika, nastavnika, škola i odjeljenja prezentirana je u sljedećem grafikonu. Evidentne su bitne razlike među kantonima. U svim kantonima je smanjen broj učenika, u rasponu od -4% u KS do -44%  u Posavskom kantonu i broj odjeljenja, također u velikom rasponu od -2% u KS do -29% u Posavskom kantonu.

Kao rezultat promjena u broju učenika, nastavnika, škola i odjeljenja došlo je i do bitnih promjena u indikatorima efikasnosti. U svim kantonima su ovi indikatori smanjeni, uz namanje smanjenje u KS i najveće u Posavskom kantonu.

Indikatori efikasnosti za kantone za 2018. godinu prezentirani su na sljedećem grafikonu. I ovi podaci potvrđuju ranije iznesene stavove da smanjenje veličine odjeljenja i broja učenika po nastavniku ne vode direktno povećanju postignuća učenika.

Smanjenje ovih indikatora kao i smanjenje veličine škola vode povećanju troškova obrazovanja učenika. Kroz cijeli period od 2009. do 2017. godine ulaganja po učeniku u osnovnom obrazovanju su rasla i u 2017. godini su bila veća za 33% u odnosu na 2009. za cijelu BiH, uz velike razlike u ovom povećanju i za entitete i Brčko Distrikt kao i za pojedine kantone, kao što je prezentirano na sljedećem grafikonu. Različito povećanje troškova je rezultiralo bitno većim kumulativnim troškovima po učeniku u Brčko Distriktu u odnosu na entitete za dati period kao i većim godišnjim troškovima po učeniku u 2017. godini za više od 45%.


Kumulativni troškovi po učeniku su također različiti za kantone, sa najmanjim kumulativnim ulaganjima za cijeli period u Zeničko-dobojskom kantonu u iznosu od 16.233 KM, a najvećim u Kantonu 10 u iznosu od 24.135 KM. U Tuzlanskom kantonu su ulaganja po učeniku u 2017. godini manja nego u ostalim kantonima i iznose 2.059 KM, a u Kantonu 10 najveća i iznose 3.199 KM.